تکرار آرزو| ویکی پدیا فارسی

تکرار آرزو

دوباره پائیز  

دوباره هجوم خاطرات 

دوباره تکرار آرزوهای تاریخ گذشته ...

مگه میشه به اسمون نگاه نکرد

مگه میشه چشما رو نبست و آرزویی نکرد

آرزوهای دور افتاده ، دور مانده، زیر پا له شده ...

پاییز همیشه فصل سرد زندگیست

بدون هیچ دلگرمی

 

 

 

+ پاییزم اومد رفیق ...

_ اوهوم ، اومد

+ میای یه آرزو کنیم ؟

_ چه آرزویی رفیق ؟

+ خیلی وقته آرزوی تازه ای ندارم ، تکرار آرزوهای فصل های قبل