به خاطر بسپار| ویکی پدیا فارسی
Xبستن تبلیغات
Xبستن تبلیغات

به خاطر بسپار

عطر تنم را به خاطر بسپار

با چشمان بسته

با دستهای بسته

با روحی به زنجیر کشیده شده

عطر مرا از فاصله های دور به خاطر بسپار

اگر روزی روزگاری از فرسنگها ، بوی عطر تنم به مشامت خورد

دبوانه وار ، به سمتم بیایی

دیوانه وار ، بو بکشی

دیوانه وار ، بمیری

و من مست شوم  و بگویم :

عروسک کوکی من خوش آمدی

بودنے ، چون بودن توست آرزو

 

امضاء : بانوی سرخ